Miten tehdään hyvä laki?

821 kr
E-bok
Artikelnummer 9789518854923-100
Skickas omgående
Författare
Anssi Keinänen, Jussi Pajuoja
Utgivningsdatum
2022-02-28
Förlag
Tietosanoma
Format:
  • Epub med vattenmärke
Tässä kirjassa arvioidaan lainvalmistelun nykytilaa, kehittämismahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä ja pohditaan, miten tehdään hyvä laki.

Hyvän lain valmistelussa on hyödynnettävä tieteellistä tutkimusta. Vaikka tiede ei voikaan täysin korvata poliittista tavoitteenasettelua ja päätöksentekoa, lakia valmisteltaessa on oltava selvää, mistä asioista on tieteellistä näyttöä ja mistä mahdollisista vaikutuksista tiede ei voi varmuudella sanoa mitään.

Lainvalmistelun tulisikin olla rationaalista toimintaa, jossa yhteiskunnallinen ongelma arvioidaan tieteen keinoin ja sen aiheuttavat tekijät tunnistetaan. Tämän jälkeen analysoidaan keinot ongelman ratkaisemiseksi ja selvitetään eri ratkaisuvaihtoehtojen hyödyt ja haitat.

Kirjoittajien mukaan tieteellisen tutkimuksen avulla voitaisiin nykyistä paremmin jäsentää suomalaisen yhteiskunnan syviä ongelmia ja löytää niihin uusia lainsäädännöllisiä ratkaisuja.

KTT, HTT Anssi Keinänen toimii lainsäädäntötutkimuksen professorina Itä-Suomen yliopistossa. OTT Jussi Pajuoja on työskennellyt lainvalmistelijana ja eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä.