Om Dramer av Heinrich von Kleist

30 kr
E-bok
Artikelnummer 9789178935543-100
Skickas omgående
Författare
Horace Engdahl
Utgivningsdatum
2020-04-01
Förlag
Modernista
Format:
  • Epub med vattenmärke
Horace Engdahls förord till Dramer av Heinrich von Kleist.

Om Dramer:

Penthesilea, Prinsen av Homburg, Amfitryon och Den sönderslagna krukan är Kleists dramatiska mästerverk, alla fullbordade mellan 1807 och 1810. De två förstnämnda kallas tragedier, de sistnämnda komedier, ändå går det inte att slutgiltigt kategorisera dem. Kleists tragedier slutar med katastrof, men rymmer ett gåtfullt element av hänförelse och njutning. Hans lustspel uppvisar på muntraste humör en mörk bild av manipulationens och lögnens makt. Kleists dramer handlar om att trotsa världen när all visshet går förlorad och avgrunden öppnar sig. Deras skönhet är smärtsam och bländande.

Horace Engdahl är författare, litteraturhistoriker, kritiker och medlem av Svenska Akademien sedan 1997.