Text och kontext - perspektiv på textanalys

244 kr
E-bok
Artikelnummer 9789151109220-100
Skickas omgående
Författare
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Utgivningsdatum
2022-11-24
Förlag
Gleerups Utbildning
Format:
  • Epub med Adobe Encryption

Vad är egentligen en text? Vad finns det för olika metoder för att analysera texter? Och vilka metoder lämpar sig för att besvara olika forskningsfrågor när det gäller texter?

Syftet med TEXT OCH KONTEXT – PERSPEKTIV PÅ TEXTANALYS är att presentera olika metoder för att analysera texter av olika slag och visa hur metoderna kan användas för att besvara olika forskningsfrågor. Författarna redogör för ett ­antal undersökningar av texter som hör hemma i olika sammanhang – kontexter.

Undertiteln, PERSPEKTIV PÅ TEXTANALYS, syftar på ett antal skilda forskningstradi­­tioner som ofta används inom dagens textforskning. Denna teoretiska och meto­do­­logiska variation ligger också till grund för upplägget av boken. Den övergripande tanken är att de olika kapitlen ska presentera undersökningar ”från ax till limpa” med särskilt fokus på fem övergripande områden i fråga om textanalys: retorisk analys, skriftbruksansatser, kritiska ansatser, multimodala ansatser och automatiska analyser av text.

TEXT OCH KONTEXT riktar sig främst till studenter i svenska och i svenska som andraspråk, studenter inom olika lärarutbildningar, blivande språkkonsulter och kommunikatörer liksom blivande översättare. Den kan också vara till nytta för andra som intresserar sig för analys av texter, till exempel samhällsvetare och kulturvetare.

Redaktörer för boken är filosofie doktor Karin Helgesson, docent Hans Landqvist, docent Anna Lyngfelt, docent Andreas Nord och docent Åsa Wengelin, alla universitetslektorer vid Göteborgs universitet.EPUB3: Reflowable