Språkpolitik. Andra upplagan

260 kr
E-bok
Artikelnummer 9789188419361-100
Skickas omgående
Författare
Olle Josephson
Utgivningsdatum
2022-08-19
Förlag
Santérus Publishing
Format:
  • Epub med vattenmärke
  • Epub med Adobe Encryption
Olle Josephson diskuterar språksituationen i Sverige i dag och språkpolitikens och språkvårdens uppgifter. Han beskriver hur dagens svenska språksamhälle vuxit fram och ställer det i såväl historiskt som internationellt perspektiv. Språkpolitik kan handla om förhållandet mellan olika språk i samhället: något eller några ska vara landets huvudspråk, några ska användas som undervisningsspråk, i myndighetskontakter eller i medier. Språkpolitik handlar också om tillståndet för viktiga språk i riket, såsom tillgången till ordböcker, termdatabaser och översättningsprogram. Tre frågor återkommer genom hela boken: Hur ser ett demokratiskt språksamhälle ut? Kan språk och språkanvändning styras så att demokrati, rättvisa och jämlikhet gynnas? Vem ska i så fall styra och på vilket sätt? Bokens första upplaga kom 2018. I andra upplagan har forskningsresultat, sakuppgifter och lägesbedömningar uppdaterats.