Exponent 3c, digital, elevlic, 6 mån

154 kr
Exponent 3c, digital, elevlic, 6 mån
Artikelnummer 9789140691989
Tillv. artikelnummer 97891-40-69198-9
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Susanne Gennow, Ing-Mari Gustafsson, Bo Silborn
Format
Interaktiv
Förlag
Gleerups

Exponent är ett heltäckande digitalt läromedel i matematik för gymnasieskolans alla tio kurser.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Exponent 3c får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här behandlas många olika uppgiftstyper där alla de sju matematiska förmågorna som beskrivs i ämnesplanen tränas. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning, blandade övningar och prov