Arena Internationella relationer, digital, elevlic, 6 mån

139 kr
Arena Internationella relationer, digital, elevlic, 6 mån
Artikelnummer 9789140687678
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Interaktiv bok

Denna interaktiva bok används online med en licens som skickas ut från Gleerups till din e-postadress.

Fungerar på både datorer, surfplattor och smartphones.  

Arena Internationella relationer Interaktiv elevbok är ett läromedel för 100p-kursen Internationella relationer i gymnasieskolan.

Boken tar avstamp i de aktörer som är verksamma på den internationella arenan. Sedan följer en historisk genomgång kring hur de internationella relationerna har utvecklats. Tredje delen är av mer teoretisk karaktär och beskriver olika statsvetenskapliga perspektiv som på olika sätt förklarar de internationella relationerna. Den avslutande delen behandlar svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Framställningen levandegörs med gott om exempel på nutida problem och frågeställningar.