Människans texter Litteraturen Elevlicens - Digitalt - 1 år

248 kr
Människans texter Litteraturen Elevlicens - Digitalt - 1 år
Artikelnummer 9789144089386
Tillv. artikelnummer 978-91-44-08938-6
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Anders Lindqvist, Karl Lindqvist
Format
Onlinebok Studentlitteratur
Förlag
Studentlitteratur

Utmana eleverna och låt dem fördjupa sina kunskaper med hjälp av Människans texter. Ett heltäckande läromedel, för SVE 1, 2 och 3, som ger din undervisning tyngd och flexibilitet samtidigt som det ger eleverna gedigna kunskaper.

MÄNNISKANS TEXTER LITTERATUREN

Litteraturen ger en heltäckande och djup beskrivning av hur vi människor genom tiderna alltid har velat berätta historier för varandra. Litteraturen är indelad i epoker, från antiken fram till modern tid, och sträcker sig över alla världsdelar. I varje epok får eleverna i ett inledande avsnitt lära känna epokens kulturhistoria och litteratursyn, författarnas förhållande till samhället och mycket mer. Därefter följer tre separata avsnitt som behandlar epik, lyrik och dramatik.