Vårdpedagogik och handledning onlinebok Ny (elevlicens) 1 år

239 kr
Vårdpedagogik och handledning onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
Artikelnummer 9789152352168
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Agneta Blohm och Hannu Sparre
Format
Onlinebok Sanoma
Utgivningsdatum
2017-08-15
Förlag
Sanoma Utbildning

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. Vårdpedagogik och handledning är skriven för kursen Vårdpedagogik och handledning i det nya Vård- och omsorgsprogrammet. I boken beskrivs hur du som vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård- och egenvårdsuppgifter, till exempel att sköta sin medicinering, förändra sina levnadsvanor, använda olika hjälpmedel och minska sitt beroende av vård- och omsorgsinsatser. Här beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett etiskt förhållningssätt under sitt lärande på arbetsplatsen (APL). I boken ges exempel på pedagogiska verktyg för hur yrkesmässiga kunskaper förmedlas till patient, brukare, anhöriga och närstående och hur man arbetar med relationer på ett professionellt sätt. Kunskaper om kommunikation, till exempel hur en person tolkar och tar emot information, hur information ges och vilka faktorer som påverkar budskapet, löper som en röd tråd genom boken. Med hjälp av fallbeskrivningar tränar eleven sin förmåga att reflektera.