Mucho más åk 9 Digital (elevlicens) 12 mån

211 kr
Mucho más åk 9 Digital (elevlicens) 12 mån
Artikelnummer 978-91-47-14099-2
Tillv. artikelnummer 9789147140992
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Monika Knutagård
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2020
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Mucho más 9 Digital är ett digitalt läromedel, med allt du behöver samlat på ett och samma ställe. Som lärare kan du enkelt individanpassa genom att tilldela material till elever utifrån deras unika behov. Materialet innehåller dessutom bedömningsuppgifter med både automatisk rättning och bedömningsstöd samt uppföljning utifrån kunskapsmatriser.

 När du väljer Mucho más åk 9 Digital för din undervisning i spanska får du:

- Mer övningar. Varje kapitel är indelat i två delar. Den första delen täcker det centrala innehållet och den andra delen fungerar som en slags elevhandledning där det finns sammanfattningar, kommentarer och förklaringar som riktar sig direkt till eleven.

- Mer information om den spansktalande världen. I varje kapitel finns ett avsnitt som heter Den spansktalande världen. Där får eleverna lära sig om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer. Avsnittet tar upp sådant som är intressant för eleverna och de kommer att ha nytta av i sociala sammanhang, som t.ex. hur man hälsar på varandra och deltar i ett samtal eller vad man bör tänka på när man är bjuden på middag.

- En inbyggd fortbildning som hjälper dig att utvecklas som lärare. Forskare ger dig de senaste tankarna, dels om ämnet, dels om ämnesdidaktiska grepp för att ge eleverna bättre förutsättningar att lära. Koncist, kärnfullt och kopplat direkt till innehållet i ämnet.