M 1c Onlinebok (12 mån)

241 kr
M 1c Onlinebok (12 mån)
Artikelnummer 9789147085736
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Sjunnesson Jonas, Holmström Martin, Smedhamre Eva
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2011-08-23
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

M 1c Onlinebok omfattar gymnasieskolans kurs Matematik 1c och är specialanpassad för naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Den passar även för vuxenutbildning och basår. Den ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
Ingår i M-serien, ett läromedel i matematik för gymnasieskolan, men även för vuxenutbildning och basår.