Matematik Länken 9-Gy1 Digitalt Övningsmaterial (lärarlicens) 12 mån

229 kr
Matematik Länken 9-Gy1 Digitalt Övningsmaterial (lärarlicens) 12 mån
Artikelnummer 9789147145591
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Undvall Lennart, Johnson Kristina, Welén Conny, Ramsfeldt Sara
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2022-05-18
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Matematik Länken 9-Gy1 Digitalt Övningsmaterial är ett rikt träna-mera-material, som innehåller fler än 700 digitala uppgifter för eleven. Här finns fler liknande uppgifter som eleven möter i boken. I boken finns en fördiagnos och i det digitala övningsmaterialet finns uppgifter som tränar samma matematiska innehåll som i fördiagnosen. Ett perfekt digitalt material när elever behöver träna mer och repetera specifika moment i matematiken.
I lärarlicensen kan du dela/dölja uppgifter och se dina elevers resultat. Det finns även en chattfunktion som du kan välja att använda för att kommunicera med eleverna. Läraren kan även styra om miniräknare- och anteckningsfunktionen ska vara aktiverad.

Boken i serien, Matematik Länken 9-Gy1 upplaga 4 (2022), är skriven för elever som inte uppnått E-nivå i åk 9, eller riskerar att inte göra det. Kapitlen är indelade efter det centrala innehållet i grundskolans kursplan Lgr22 i matematik.