Specialpedagogik 1 Digitalbok (12 mån)

241 kr
Specialpedagogik 1 Digitalbok (12 mån)
Artikelnummer 9789147911141
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Johansson Monica
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2013-08-14
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Specialpedagogik 1
Läromedlet beskriver olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser.
Läromedlet är indelat i tre delar:
Del 1 Grunder för likvärdighet och delaktighet
Den första delen innehåller fyra kapitel som behandlar grundläggande värderingar på individuell, nationell och internationell nivå. Den ger en ba
Del 2 Människors likheter och olikheter
Den andra delen innehåller fem kapitel som behandlar funktionsnedsättningar och funktionshinder.
Del 3 Att skapa möjligheter för delaktighet och likvärdighet
Den tredje delen innehåller tre kapitel om kommunikation, hjälpmedel och arbetssätt inom det specialpedagogiska området.
I varje kapitel finns uppgifter som ger möjlighet till analys och reflektion.

Digitalboken är den tryckta bokens innehåll optimerat för digital läsning, med flera smarta funktioner. Med den får eleverna ta del av text, ljud, video, interaktiva övningar och externa länkar, via dator, surfplatta eller smartmobil med internetuppkoppling.

Utmärkande för serien Specialpedagogik 1-2
- Personporträtt och fallbeskrivningar levandegör texten
- Uppgifter som ger möjlighet till analys och reflektion
- Faktatext som betonar vikten av att skapa möjligheter till likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet
Läromedlen i specialpedagogik behandlar kunskaper inom det specialpedagogiska området, där människors olika villkor för lärande och utveckling inom funktionshinderområdet är utgångspunkten. Tyngdpunkten i innehållet är på framtida personals möjligheter att skapa delaktighet, tillgänglighet och likvärdighet.