Ungdomskulturer Onlinebok (12 mån)

241 kr
Ungdomskulturer Onlinebok (12 mån)
Artikelnummer 9789147919505
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Gloppestad Anne
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2015-03-27
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Ungdomskulturer beskriver ungdomars villkor och roller i samhället. Läromedlet tydliggör hur samhällets förändrade förhållanden och strukturer synliggörs genom ungdomars kulturella uttryck.

Läromedlet inleds med en ämnesintroduktion till sociologin. Därefter bearbetas begreppen ungdom och kultur, följt av beskrivningar och analyser av ett antal ungdomskulturella strömningar. Vidare presenteras verktyg för att studera ungdomars situation och kulturyttringar. Slutligen behandlas samhällets verksamheter för unga och de ungdomspolitiska målen. I varje kapitel finns uppgifter som ger möjlighet till analys och reflektion.

Ur innehållet:
- Den sociologiska blicken
- Samhället - föränderligt och formande
- Från barn till vuxen
- Vad är kultur?
- Stilar och kulturer i urval
- Politiska verksamheter och mål