Hälsopedagogik onlinebok 1 år

219 kr
Hälsopedagogik onlinebok 1 år
Artikelnummer 9789152339992
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Anna-Karin Axelsson
Format
Onlinebok Sanoma
Utgivningsdatum
2018-06-04
Förlag
Sanoma Utbildning

Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö. Genom att självständigt och i samarbete med andra planera, genomföra, utvärdera och dokumentera hälsofrämjande aktiviteter utvecklar eleven kunskaper om ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Att diskutera egna och andras värderingar och attityder samt att kritiskt granska olika källors tillförlitlighet är en viktig del av innehållet.
I varje kapitel finns fallbeskrivningar och övningar som ger tips och råd hur lärare och elever kan arbeta utifrån ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Varje kapitel avslutas med studieuppgifter av olika slag. Ur innehållet: prevention, promotion, salutogent förhållningssätt, barns och ungas hälsa, vuxnas hälsa, äldres hälsa, hälsodiplomering, friskvårdsaktiviteter, coping, kommunikation och interaktion.
Boken är avsedd för Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal och personal inom förskola och fritidsverksamhet samt Yrkeshögskolan.