Goodwill Företagsekonomi 2 Elevfacit onlinebok 1 år

83 kr
Goodwill Företagsekonomi 2 Elevfacit onlinebok 1 år
Artikelnummer 9789152355466
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Onlinebok Sanoma
Förlag
Sanoma Utbildning

Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet företagsekonomi och utgår från kursplanen för kursen med samma namn enligt Gy11. I den nya upplagan finner du precis som tidigare, tydliga exempel och lättbegripliga fakta. Boken utgår från människorna och är uppdaterad med aktuella exempel från företag och organisationer som ungdomarna kan känna igen sig i. Uppgiftsboken innehåller många övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad. Goodwill Företagsekonomi 2 är indelad i fem block: 1) Företagande och samband 2) Ledarskap och organisation 3) Kalkyl och budgetering 4) Marknadsföring 5) Redovisning Uppgiftsboken inleds med ett helt avsnitt om källkritik och vetenskapligt förhållningssätt. Tanken är att du och dina elever ska kunna arbeta med detta kunskapskrav på ett integrerat sätt genom hela kursen. Digital marknadsföring har fått ett helt eget kapitel med verklighetsnära exempel och många nya lärorika, och inspirerande övningar. Det inledande blocket om företagande och samband har förstärkts med formuleringar om digitaliseringens betydelse för världshandeln samt mer om CSR och hållbart företagande.