Goodwill Entreprenörskap onlinebok, upplaga 2

Författare
Agneta Waldén
Format
Onlinebok Sanoma Utbildning
Förlag
Sanoma Utbildning
Goodwill Entreprenörskap är ett modernt läromedel som lär eleven, förutom teori, hur viktigt det är att känna passion för det hen gör. I samarbete med andra tränas eleven i att se att alla är unika individer med olika talanger – och att alla behövs för att nå uppsatta mål. Läromedlet består av 21 kapitel som är fördelade på blocken Introduktion – Planera - Genomföra – Utvärdera. Samtliga kapitel avslutas med "JOBBA och LOGGA". Där finns uppgifter som medför att eleven guidas genom projektprocessen. Kursen är programgemensam för handel- och administration-, hantverks-, hotell- och restaurang- samt naturbruksprogrammen. Boken finns även i en onlineversion där eleven kan få texten uppläst med författarens röst. Boken är anpassad för att fungera såväl i dator, som läsplatta eller mobiltelefon. Dessutom finns möjlighet att blanda annat zooma in och ut samt göra anteckningar i en anteckningsfunktion. På sanomautbildning.se finns uppdaterade PowerPoint-presentationer till samtliga kapitel i boken. Dessa går att ladda ned. Agneta Waldén är gymnasielärare i företagsekonomi och entreprenörskap och har arbetet med reklam och marknadsföring i många år.