Språkporten 1, 2, 3 Elevlicens - Digitalt - 1 år

238 kr
Språkporten 1, 2, 3 Elevlicens - Digitalt - 1 år
Artikelnummer 9789144109190
Tillv. artikelnummer 97891-44-10919-0
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Monika Åström
Format
Onlinebok Studentlitteratur
Förlag
Studentlitteratur
Svenska som andraspråk 1,2 och 3

Språkporten täcker kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.Hela boken har bearbetats och kompletterats för att passa de nya kursplanerna för Svenska som andraspråk. Språkportens lite längre och svårare sakprosa gör det möjligt att utveckla elevernas förmåga att använda svenska språket på en högre nivå.