Svenska impulser 1 Svenska som andraspråk onlinebok

Författare
Carl-Johan Markstedt och Sofia Löwenhielm
Format
Onlinebok Sanoma
Utgivningsdatum
2018-10-19
Förlag
Sanoma Utbildning

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. Svenska impulser 1 – svenska som andraspråk utgår ifrån ämnesplanen i svenska som andraspråk. För lärare som tidigare arbetat med Svenska impulser kommer igenkänningen vara stor, men bokens tydligare fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har. Liksom Svenska impulser 1 innehåller sva-versionen fylliga kapitel om muntlig och skriftlig framställning, litteratur och språk. Boken undervisar eleverna i strategier för läsning av skönlitteratur och sakprosa.