Ausblicke 2 Allt i ett-bok onlinebok 1 år

230 kr
Ausblicke 2 Allt i ett-bok onlinebok 1 år
Artikelnummer 9789152354377
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Erik Nilsson, Anna Raab och Christian Braun
Format
Onlinebok Sanoma
Utgivningsdatum
2018-11-08
Förlag
Sanoma Utbildning

I slutet av böckerna finns en grammatikdel, facit, fras- och ordförråd, styckeordlistor och en tysk-svensk/svensk-tysk alfabetisk ordlista. Texterna A–C i varje kapitel är tänkta att läsas intensivt. Därefter följer ett antal övningar som på ett ofta lekfullt sätt befäster nya ord och fraser. Efter varje text introduceras också ett eller ett par nya grammatiska moment som förklaras i kortfattade rutor. Varje nytt moment övas därefter grundligt. Arbetssättet i Ausblicke är mycket varierat och reception, produktion och interaktion övas både individuellt, i par och i grupp, såväl muntligt som skriftligt. I Ausblicke finns ett stort antal hörövningar som både fokuserar på elevernas förförståelse i kapitlens intron och befäster de språkliga kunskaperna efter respektive text. I de intresseväckande Ausblick-uppgifterna får eleverna möjlighet att fördjupa sig och söka sig utanför boken. Ausblick är alltid kopplat till innehållet i texterna. I kapitlen 1–3 i Ausblicke 1 finns under rubriken Aussprache en uttalskurs som går igenom de vanligaste kontrastiva svårigheterna med ljudexempel och övningar.