Samband Historia Tema onlinebok 1 år

236 kr
Samband Historia Tema onlinebok 1 år
Artikelnummer 9789152356142
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Niklas Ericsson
Format
Onlinebok Sanoma
Utgivningsdatum
2018-09-24
Förlag
Sanoma Utbildning

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken med en anteckningsfunktion bredvid texten. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. Samband Historia Tema är en tematiskt uppställd historiebok, där urvalet av texter är gjort för att passa ämnesplanen för historiekurserna 2a, 2b och 3. De olika artiklarna är specialskrivna av experter på området. Totalt har boken tjugo artikelförfattare - specialister som presenterar ny och relevant forskning. Gymnasiets historiekurser kan knytas närmare forskningsfronten, utan att det för den skull bli komplicerat. Varje tema hålls samman av en inledande text. Boken är uppbyggd kring följande sex teman: 1) Kulturmöten, 2) Världsbilder, 3) Människor och deras värde, 4) Historiska perspektiv, 5) Historiebruk och konsten samt 6) Historia - vetenskaplig teori och metod. Urvalet av teman och artiklar är gjort för att matcha centralt innehåll i kurserna 2a, 2b och 3 enligt ämnesplanen. Det betyder exempelvis att olika kulturhistoriska perspektiv finns med för att passa kurs 2b. Temat om historievetenskap ger eleverna de verktyg som behövs för att nå ämnesplanens mål som gäller vetenskaplig metod och teori.