Årets månader

50 kr
E-bok
Artikelnummer 9788772121857-100
Skickas omgående
Författare
John Præstegaard
Utgivningsdatum
2018-04-23
Förlag
DigTea
Format:
  • PDF med vattenmärke

Årets månader berättar om vad man kan uppleva under årets tolv månader i Sverige. Sist i boken kan du höra mer om årets månader.

Årets månader är anpassad till de första läsaktiviteterna från omkring 7 år. 71 ord, OVIX* 35.

DigiLäs Mini-serien för preläsande
Böckerna innehåller många repetitioner och stödjande bilder för det som kallas semi-fonologisk eller upptäckande läsning där barnet läser med stöd i bilder och använder ljuden av ordens första bokstav, om barnet känner till dessa. Detta är ett utvecklingsstadium i barnets läsutveckling omedelbart innan barnen lär sig fonologisk läsning med ljudning.

DigiLäs Mini C är uppbyggd med många upprepningar och stöttande bilder, filmer eller illustrationer, så att läsaren kan läsa med hjälp av förljudsanalys och bildstödd avkodning, på väg mot en ljudbaserad läsning.

*OVIX är ett ordvariansindex som beräknas som antalet förekomster av olika ord delat med det totala antalet ord.