Kan du bli en häxa? - DigiLäs Mini A

58 kr
E-bok
Artikelnummer 9788772122717-100
Skickas omgående
Författare
John Præstegaard
Utgivningsdatum
2017-09-01
Förlag
DigTea
Format:
  • PDF med vattenmärke
"Kan du bli en häxa?" berättar vad du behöver för att bli en häxa. 
Längst bak i boken finns det frågor, som du kan hitta svaren på bland bokens bilder.

"Kan du bli en häxa?" är anpassad till de första läsaktiviteterna från ca 5 år. 
OVIX* = 17. 53 ord, 19 olika ord

DigiLäs Mini-serien för preläsande Böckerna innehåller många repetitioner och stödjande bilder för det som kallas semi-fonologisk eller upptäckande läsning där barnet läser med stöd i bilder och använder ljuden av ordens första bokstav. Detta är ett utvecklingsstadium i barnets läsutveckling omedelbart innan barnen lär sig fonologisk läsning med ljudning.

DigiLäs Mini A innehåller endast en liten ord- och meningsvariation och har bilder som underlättar förståelsen. Det gör det lättare för barnet att gissa sig till textens ordljud.

*OVIX är ett ordvariansindex som beräknas som antalet förekomster av olika ord delat med det totala antalet ord.