Kennst du die Tiere im Wald? - FaktenLesen A

58 kr
E-bok
Artikelnummer 9788772122847-100
Skickas omgående
Författare
John Præstegaard
Utgivningsdatum
2017-08-29
Förlag
DigTea
Format:
  • PDF med vattenmärke

I Kennst du die Tiere im Wald? kan du gissa vilket djur det är du ser och lära dig vad skogens djur heter på tyska.

Kennst du die Tiere im Wald? är en enkel faktabok på tyska i serien FaktaLesen, med temat Wilde Tiere, skriven för de allra första läsupplevelserna på detta populära språk.

FaktenLesen A från 0-½ års tyska
FaktenLesen B från ½-1 års tyska
FaktenLesen C från 1-1½ års tyska
FaktenLesen D från 1½-2 års tyska
FaktenLesen E från 2-3 års tyska
FaktenLesen F från 3-4 års tyska
FaktenLesen G från 4-5 års tyska


FaktenLesen A är uppbyggd med många upprepningar och stödjande foton eller illustrationer, som stödjer förståelsen.

Längst bak i boken finns en ordlista. Läs eventuellt boken först för att skapa dig en bild av vad den handlar om. Arbeta därefter med orden i ordlistan. Läs texten igen och fördjupa dig i meningarnas betydelse.