Sjukfrånvaro, redovisning – mall för noten i årsredovisningen

52 kr
Sjukfrånvaro, redovisning – mall för noten i årsredovisningen
Artikelnummer BL-153
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

I årsredovisningen ska företaget lämna uppgift om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret.

Mallen fungerar som ett underlag för att ta fram den tilläggsupplysning om sjukfrånvaro som ska lämnas i en not i årsredovisningen. Det är procentsiffrorna på raderna ”Sjukfrånvaro i procent” och ”Långtidsfrånvaro mer än 60 dagar” som ska anges i noten.

I mallen finns beräkningsfunktioner inlagda. De kursiva siffrorna är underlag för beräkningar. Ändra dessa siffror så görs beräkningarna automatiskt.  

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.