Mallpaket Personal – de 35 viktigaste personalmallarna

423 kr
Mallpaket Personal – de 35 viktigaste personalmallarna
Artikelnummer BL-154
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

De här mallarna ingår i paketet:

Anställningsavtal  
Anställningsavtal, engelska  
Anställningsavtal, tyska  
Anställningsbetyg  
Anställningsintyg  
Arbetsbeskrivning, anställd  
Avskedande, besked  
Avskedande, underrättelse  
Erinran till anställd (LAS-varning)  
Kvittningsmedgivande, förskottssemester  
Körjournal  
Ledighetsansökan  
Lönebesked  
Lönesamtal  
Sjukfrånvaro, redovisning av  
Pensionering – besked  
Provanställning upphör  
Representationsblankett  
Reseräkning  
Riskbedömning och handlingsplan  
Sjukersättning - besked  
Sjukförsäkran  
Socialavgiftsavtal  
Tidrapport  
Tjänstgöringsbetyg  
Tjänstgöringsintyg  
Turordningslista  
Uppsägning från anställd  
Uppsägning på grund av arbetsbrist  
Uppsägning på grund av personliga skäl  
Uppsägning på grund av personliga skäl, underrättelse  
Utvecklingssamtal  
VD-avtal  
VD-avtal, engelska  

Överenskommelse om att anställning upphör

Ladda ner direkt. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till alla mallar. Produkten finns tillgänglig i 12 månader på Mina sidor.