Pensionering besked – mall för arbetsgivare

52 kr
Pensionering besked – mall för arbetsgivare
Artikelnummer BL-155
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Med den här mallen upprättar du som är arbetsgivare ett besked om pensionering att lämna till den anställde.

En anställning upphör inte med automatik när den anställde uppnår 67 års ålder. Du måste lämna ett skriftligt besked till den anställde minst en månad före dennes 67-årsdag där du förklarar att anställningen kommer att upphöra den dagen. I detta fall avslutas anställningen utan uppsägningstid. Anställningen avslutas i och med att den anställde fyller 67 år.

Lämnar du ett muntligt besked till den anställde kommer anställningen ändå att upphöra. Däremot kan du bli tvungen att betala skadestånd.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av beskedet och vilka uppgifter det ska innehålla.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.