Provanställning upphör – mall för besked om att provanställning upphör

52 kr
Provanställning upphör – mall för besked om att provanställning upphör
Artikelnummer BL-156
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

En arbetsgivare som vill att en provanställning ska upphöra måste –senast vid prövotidens utgång – lämna ett besked om att provanställningen upphör. Annars övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren behöver inte ange något skäl till att anställningen upphör, men måste som tidigare nämnts underrätta den anställde minst två veckor i förväg. Normalt får den anställde underrättelsen och beskedet i ett och samma dokument. Dokumentet måste då lämnas till den anställde minst två veckor i förväg.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av beskedet och vilka uppgifter det ska innehålla.

Den pdf-mall som du kan ladda hem här är utformad så att den fungerar både som underrättelse och som besked om att provanställningen upphör. Arbetsgivaren lämnar underrättelsen/beskedet till den anställde och anger ett sista anställningsdatum som ligger minst två veckor framåt i tiden från det att den anställde tar emot dokumentet.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.