Styrelsens förslag till vinstutdelning – mall för styrelsens förslag till vinstutdelning i ett aktiebolag

61 kr
Styrelsens förslag till vinstutdelning – mall för styrelsens förslag till vinstutdelning i ett aktiebolag
Artikelnummer BL-68
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Det är bolagsstämman (årsstämma eller extra bolagsstämma) som beslutar om vinstutdelning. Styrelsen lämnar ett förslag till bolagsstämman om vinstutdelningens storlek. Styrelsen har vetorätt när det gäller utdelningens storlek. Det innebär att bolagsstämman normalt inte har möjlighet att besluta om högre utdelning än den styrelsen har föreslagit.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.