Bodelning sambor – mall för bodelningsavtal mellan sambor

52 kr
Bodelning sambor – mall för bodelningsavtal mellan sambor
Artikelnummer BL-75
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Sambor som har fördelat tillgångarna mellan sig genom lottläggning bör upprätta ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet är ett bevis mellan samborna att bodelningen är genomförd.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av avtalet och vilka uppgifter det ska innehålla.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.