Äktenskapsskillnad, fullföljdsansökan – mall för fullföljdsansökan vid äktenskapsskillnad

52 kr
Äktenskapsskillnad, fullföljdsansökan – mall för fullföljdsansökan vid äktenskapsskillnad
Artikelnummer BL-85
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Efter de sex månadernas betänketid kan makarna (eller en av dem) fullfölja ansökan genom en särskild begäran om äktenskapsskillnad (fullföljdsansökan) som skickas till tingsrätten. Makarna har sex månader på sig att göra detta, dvs ett år från att betänketiden började löpa.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.