Gåvobrev, bostadsrätt – mall för gåvobrev vid gåva av bostadsrätt

105 kr
Gåvobrev, bostadsrätt – mall för gåvobrev vid gåva av bostadsrätt
Artikelnummer BL-91
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Den här mallen hjälper dig att upprätta ett gåvobrev vid gåva av en bostadsrätt. Den säkerställer att du får med viktiga villkor för gåvan och att gåvobrevet blir juridiskt hållbart.

Vid gåva av bostadsrätt krävs inte att man upprättar något gåvobrev eller något annat dokument, såvida inte mottagaren vill ha ett för att kunna visa sin äganderätt eller om särskilda villkor ska gälla för gåvan. Det kan vara att gåvan ska vara enskild egendom, förskott på arv eller något annat.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.