Delegering av arbetsmiljöuppgifter – mall för arbetsgivare

52 kr
Delegering av arbetsmiljöuppgifter – mall för arbetsgivare
Artikelnummer BL-m033
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

När du fördelar arbetsmiljöuppgifter i verksamheten ska du se till att det görs så att risker i arbetet förebyggs och så att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Du ska se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter, de resurser och den kompetens som behövs.

Här kan du ladda hem en excel-mall för dokumentation av delegeringar som görs.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.