Representationsblankett – mall för anställda som representerar

52 kr
Representationsblankett – mall för anställda som representerar
Artikelnummer BL-m087
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

I samband med att företaget representerar kan det vara lämpligt att ha en mall/blankett som den anställde kan bifoga till kvitton/fakturor. På så vis får löneadministratören ett bättre underlag för bokföringen och slipper göra noteringar på baksidan av kvitton osv. Denna pdf-blankett underlättar administrationen och är mycket enkel att fylla i för den som representerat.

Förutom mallen/blanketten får du en kalkylmall som kan användas för att beräkna hur mycket moms som maximalt får lyftas vid extern och intern måltidsrepresentation enligt de regler som gäller från 2014.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.