Representationsblankett – mall för anställda som representerar

52 kr
Representationsblankett – mall för anställda som representerar
Artikelnummer BL-m087
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

I samband med att företaget representerar kan det vara lämpligt att ha en mall/blankett som den anställde kan bifoga till kvitton/fakturor. På så vis får löneadministratören ett bättre underlag för bokföringen och slipper göra noteringar på baksidan av kvitton osv. Denna pdf-blankett underlättar administrationen och är mycket enkel att fylla i för den som representerat.

Förutom mallen/blanketten får du en kalkylmall som kan användas för att beräkna hur mycket moms som maximalt får lyftas vid extern och intern måltidsrepresentation enligt de regler som gäller från 2014.