Reseräkning – mall för reseräkning 2019

105 kr
Reseräkning – mall för reseräkning 2019
Artikelnummer BL-m089
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

En anställd som haft ökade levnadskostnader i samband med en tjänsteresa lämnar normalt uppgifter om dessa kostnader på en reseräkning som han eller hon lämnar till arbetsgivaren vid slutet av löneperioden. För att underlätta både för den anställde och för den som sköter löneadministrationen är det bra att använda en tydlig och enkel reseräkningsmall. Här kan du ladda hem en lättanvänd mall för reseräkning för 2019.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av en reseräkning och vilka uppgifter den bör innehålla.