Riskbedömning och handlingsplan - mall

52 kr
Riskbedömning och handlingsplan - mall
Artikelnummer BL-m094
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Som arbetsgivare har du ansvar för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs vid företaget. Med detta menas att i det dagliga arbetet planera, genomföra och följa upp verksamheten så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa. En del i detta är att göra en riskbedömning och handlingsplan. Den här mallen hjälper dig att dokumentera riskbedömningen och handlingsplanen.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver reglerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.