Tjänstgöringsintyg, mall – mall för tjänstgöringsintyg när den anställde slutat

52 kr
Tjänstgöringsintyg, mall – mall för tjänstgöringsintyg när den anställde slutat
Artikelnummer BL-m118
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Ett tjänstgöringsintyg ska utfärdas av arbetsgivaren när den anställde begär det.

Ett tjänstgöringsintyg ska innehålla personuppgifter om den anställde, anställningstid, vilken omfattning anställningen har haft samt vilka arbetsuppgifter den anställde har haft. Vanligen anges även anledningen till att anställningen upphör. En anställd har rätt att få ett tjänstgöringsintyg snarast efter att han begärt det.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det bör innehålla.