Uppsägning på grund av arbetsbrist – mall för korrekta uppsägningar

105 kr
Uppsägning på grund av arbetsbrist – mall för korrekta uppsägningar
Artikelnummer BL-m124
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Ett besked om uppsägning på grund av arbetsbrist måste vara skriftligt. Något krav på underrättelse före uppsägningen finns inte. Beskedet måste innehålla vissa upplysningar. I den här mallen finns de upplysningar till den anställde som lagen kräver ska finnas i ett uppsägningsbesked.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av uppsägningsbeskedet och vilka uppgifter det ska innehålla.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.