Sjukersättning – besked – mall för arbetsgivare

52 kr
Sjukersättning – besked – mall för arbetsgivare
Artikelnummer BL-m137
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Den här mallen hjälper dig som är arbetsgivare att upprätta ett besked om att att anställningen upphör pga att den anställde får hel sjukersättning.

En anställning kan upphöra på grund av att den anställde får hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad (kallades tidigare förtidspension). Sjukersättning ges till personer som drabbats av varaktig eller långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan. Personer mellan 30 och 64 år kan få sjukersättning.

När en anställd får hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad har du som arbetsgivare rätt att avsluta anställningen. Du ska då skriftligt ge den anställde besked om detta så snart du fått reda på att den anställde har fått rätt till sjukersättning. Anställningen upphör då i och med att den anställde får beskedet.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av beskedet och vilka uppgifter det ska innehålla.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.