Tidsbegränsad anställning upphör – mall för arbetsgivare

52 kr
Tidsbegränsad anställning upphör – mall för arbetsgivare
Artikelnummer BL-m143
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

En tidsbegränsat anställd måste få ett besked om att anställningen inte ska fortsätta. Beskedet måste lämnas minst en månad före anställningstidens slut. Beskedet måste innehålla vissa upplysningar till den anställde. Den här mallen innehåller de upplysningar till den anställde som lagen kräver. Du behöver endast lämna besked till anställda som, när anställningen upphör, varit anställda hos dig i sammanlagt mer än 12 månader under de senaste 3 åren.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av beskedet och vilka uppgifter det ska innehålla.