Mallpaket Bostadsrätt – de 29 viktigaste dokumentmallarna

423 kr
Mallpaket Bostadsrätt – de 29 viktigaste dokumentmallarna
Artikelnummer BL-101
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Mallar som ingår

Andrahandsuthyrning, bostadsrätt
Ansökan om medlemskap
Ansökan om utträde
Gåvobrev, bostadsrätt
Kallelse till föreningsstämma
Överlåtelseavtal, bostadsrätt (köpeavtal)
Lägenhets- och medlemsförteckning
Meddelande till socialnämnd om obetald årsavgift
Meddelande till socialnämnd om störningar
Revisionsberättelse - bostadsrättsförening
Stadgar, bostadsrättsförening
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte
Tillsägelse otillåten andrahandsupplåtelse
Tillsägelse otillåten användning
Tillsägelse skyldighet synnerlig vikt
Tillsägelse störningar i boendet
Tillsägelse vanvård
Tillsägelse vägrat tillträde
Underrättelse till Panthavare
Uppsägning brottslig verksamhet
Uppsägning obetald årsavgift
Uppsägning otillåten andrahandsupplåtelse
Uppsägning otillåten användning
Uppsägning skyldighet synnerlig vikt
Uppsägning störningar i boendet
Uppsägning vanvård
Uppsägning vägrat tillträde
Uthyrning av lokal