Hyresavtal, lokal – mall för lokalhyresavtal

105 kr
Hyresavtal, lokal – mall för lokalhyresavtal
Artikelnummer BL-m053
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Ett lokalhyresavtal behöver normalt inte vara skriftligt. Muntliga avtal är lika bindande men det är av bevisskäl naturligtvis bäst med skriftliga. Denna mall i RTF-format är mycket utförlig och reglerar det mesta som kan bli aktuellt vid ett avtal om lokalhyra.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av avtalet och vilka uppgifter det ska innehålla.