Jordbruksarrende – mall för jordbruksarrende

52 kr
Jordbruksarrende – mall för jordbruksarrende
Artikelnummer BL-m059
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Lättanvänd mall för jordbruksarrende, dvs när mark arrenderas för jordbruksändamål. Arrendet kan omfatta enbart jord eller både jord och byggnader. Denna mall är avsedd för jordbruksarrende utan byggnader.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av arrendeavtalet och vilka uppgifter det ska innehålla.