Lägenhetsarrende – mall för lägenhetsarrende, t ex arrende av skidbackar, klubbhus och sjöbodar

52 kr
Lägenhetsarrende – mall för lägenhetsarrende, t ex arrende av skidbackar, klubbhus och sjöbodar
Artikelnummer BL-m073
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Lägenhetsarrende är ett arrende som varken är jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende. Lägenhetsarrendet omfattar antingen enbart mark eller mark och enkla byggnader. Exempel på lägenhetsarrende är skidbackar, golfbanor, klubbhus och sjöbodar.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett arrendeavtal och vilka uppgifter det ska innehålla.