Servitutsavtal – lättanvänd mall

52 kr
Servitutsavtal – lättanvänd mall
Artikelnummer BL-m099
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Ett servitut är en form av begränsat nyttjande av en annan fastighet. Servitutet gäller mellan fastigheter, inte mellan fastigheternas ägare.

Nyttjandet kan röra mark, byggnader eller andra anläggningar.

Fastigheterna som ingår i servitutsförhållandet kallas tjänande fastighet (fastigheten som har belastningen) och härskande fastighet (fastigheten som har rättigheten).

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett servitutsavtal och vilka uppgifter det ska innehålla.