Bostadsarrende – mall för bostadsarrende

52 kr
Bostadsarrende – mall för bostadsarrende
Artikelnummer BL-m138
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Den här mallen hjälper dig att upprätta ett juridiskt hållbart kontrakt för bostadsarrende.

Bostadsarrende är när jord (mark) upplåts för något annat ändamål än jordbruk, och arrendatorn enligt arrendeavtalet har rätt att uppföra eller behålla bostadshus (permanentbostad eller fritidshus) åt sig själv eller åt någon närstående.

Byggnaden ska ägas av arrendatorn, och kallas byggnad på annans mark eller byggnad på ofri grund. Om markägaren äger både marken och byggnaden är det inget arrende, utan hyra.

Ett avtal om bostadsarrende ska vara skriftligt. Muntliga avtal är ogiltiga. Markägaren kan dock bli skadeståndsskyldig om arrendatorn har tillträtt arrendestället utan att ett skriftligt avtal upprättats och detta inte berott på arrendatorn.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett arrendeavtal och vilka uppgifter det ska innehålla.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.