Uppdragsavtal hushållstjänster – mall för uppdragsavtal för dig som säljer hushållstjänster

52 kr
Uppdragsavtal hushållstjänster – mall för uppdragsavtal för dig som säljer hushållstjänster
Artikelnummer BL-m145
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Den här mallen hjälper dig som utför hushållstjänster (RUT-arbeten) att upprätta ett uppdragsavtal med kunden.

Privatpersoner som anlitar någon för att göra hushållstjänster (RUT) och ROT-arbeten kan få en skattereduktion som motsvarar 50 procent av arbetskostnaden. Med hushållstjänster menas t ex städarbete som utförs i bostaden och snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.

Vid avtal om utförande av hushållstjänster (uppdragsavtal) är det viktigt att man reglerar kundens betalningsansvar. Detta gäller framför allt när den så kallade fakturamodellen används, dvs när köparen endast betalar hälften av fakturabeloppet och utföraren får resterande hälft från staten (utbetald från Skatteverket).

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver reglerna för hushållstjänster och för uppdragsavtalet.