Fullmakt vid fastighetsförsäljning – mall på engelska och svenska

52 kr
Fullmakt vid fastighetsförsäljning – mall på engelska och svenska
Artikelnummer BL-m269
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Fullmakt för fastighetsförsäljning

En fullmakt att sälja en fastighet ska vara skriftlig. Säljaren ska underteckna fullmakten, av vilken ska framgå vem som är ombud och vilken fastighet som säljs.

En fullmakt för fastighetsförsäljning behöver inte vara bevittnad. Bevisvärdet kan dock anses bli större om avtalet är bevittnat, och därför finns utrymme för bevittning i den tillhörande mallen.

Fullmaktens giltighetstid kan, men behöver inte, begränsas i avtalet genom att ett slutdatum sätts. Vi rekommenderar att fullmakten tidsbegränsas och i den tillhörande mallen finns detta villkor med.

Power of attorney for the sale of property

A power of attorney for the sale of property must be drawn up in writing. The power of attorney must be signed by the seller, and specify the identity of the agent and property in question.

There is no obligation for a power of attorney to be witnessed in relation to the sale of a property. However, as the evidential value is deemed to be greater in cases where the agreement is witnessed, there is provision for witness signatures in the accompanying template.

Although not mandatory, the power of attorney's term of validity may be limited through inclusion of a date of expiration. We advise that the power of attorney is valid for a limited duration. This condition is included in the accompanying template.