Bodelningsavtal – mall för bodelningsavtal under bestående äktenskap

52 kr
Bodelningsavtal – mall för bodelningsavtal under bestående äktenskap
Artikelnummer BL-m007
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Bodelning under bestående äktenskap kallas också äktenskapsbodelning, och är en helt frivillig uppgörelse mellan makarna. Den här mallen fungerar bra för att stadfästa att bodelningen är genomförd.

Innan makarna gör en bodelning under bestående äktenskap måste de anmäla detta till Skatteverkets äktenskapsregister. För detta ändamål kan du använda mallen Anmälan om bodelning under bestående äktenskap. Den ingår när du beställer denna mall för bodelningsavtal.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.