Bodelningsavtal vid skilsmässa – lättanvänd mall

52 kr
Bodelningsavtal vid skilsmässa – lättanvänd mall
Artikelnummer BL-m030
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Enligt äktenskapsbalken ska en bodelning göras när makar skiljer sig. Bodelningsavtalet är ett bevis mellan makarna på att bodelningen är genomförd och att den andra maken därför inte längre har rätt att kräva bodelning. Ett bodelningsavtal är också nödvändigt för att någon av makarna ska kunna ansöka om lagfart för en fastighet respektive få en bostadsrätt överförd på sig.

När du beställer denna mall får du den i två varianter; en som används efter dom på äktenskapsskillnad och en som används vid pågående mål om äktenskapsskillnad (dvs under betänketiden).

Tillsammans med mallarna får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumenten och vilka uppgifter de ska innehålla.