Giftorättsgods, medgivande – mall för medgivande att omvandla enskild egendom till giftorättsgods

52 kr
Giftorättsgods, medgivande – mall för medgivande att omvandla enskild egendom till giftorättsgods
Artikelnummer BL-m075
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Har givaren av egendom i ett gåvobrev eller liknande villkorat att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom måste givaren skriftligen lämna sitt medgivande om gåvan ska kunna omvandlas till giftorättsgods. Den här mallen hjälper dig att upprätta ett korrekt medgivande.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.